Акция: Купить котел, насос, конвектор, теплый пол, водонагреватель, радиатор, кондиционер со СКИДКОЙ 5%
Теплогенераторные модули, отопление, Аргус-сервис
Teplocom Car Logo
Интернет-магазин Скидка 5% + Промышленное Доставка и оплата Статьи Модульные котельные Купить в кредит Дропшиппинг О нас
Киев: (044) 362-4000, (067) 472-0377
 Статья детально

"Захист трубопроводiв вiд замерзання" (Журнал «М+Т» 04.2005)(укр)


Статья из раздела: Статьи про оборудование: DEVI

Информация: Насос центробежный, Насосы бытовые, Насос электрический, Насос куплю, Насос купить, Насос Wilo, Насосные установки, Насосное оборудование, Электронасос

Перейти к описанию торговой марки DEVI (Деви)Часто виникає необхiднiсть захистити труби вiд замерзання або забезпечити пiдтримування необхiдної температури рiдини, що протiкає по трубопроводах. Компанiя DEVI A/S (Данiя) пропонує просте й ефективне вирiшення цих проблем – використання кабельних нагрiвальних систем.

Системи DEVI для нагрiвання труб складаються з нагрiвальних кабелiв deviflex , терморегуляторiв devireg i монтажного обладнання. Терморегулятори з датчиками температури гарантують досягнення оптимальних результатiв при мiнiмальному споживаннi енергiї.

Системи захисту вiд замерзання встановлюються на об’єктах, де необхiдно запобiгти замерзанню й пошкодженню льодом водопровiдних, водостiчних або каналiзацiйних труб.

Системи для пiдтримування температури забезпечують визначену температуру в трубопроводах з гарячою водою чи iншими рiдинами.

Нагрiвальний кабель DEVI може монтуватися всерединi водопровiдної труби або на зовнiшнiй поверхнi труб рiзного призначення – для внутрiшнiх i зовнiшнiх мереж i для трубопроводiв, що знаходяться над чи пiд землею.

Переваги систем пiдiгрiвання труб такi:

• вiдсутнiсть обледен.ння на/у трубах;
• постiйне протiкання рiдин у трубопроводах;
• можливiсть установлювати трубопроводи в будь-якому зручному мiсцi;
• вiдсутнiсть витрат на ремонт пiсля суворої зими;
• вiдсутнiсть затвердiнь i застоїв в’язких рiдин у трубопроводах;
• ефективне гаряче водопостачання.

Труби, прокладенi над землею, особливо пiддаються холоду, отже, їм необхiдна добра термоiзоляцiя. Труби звичайно iзолюються пiнопластом, мiнеральною ватою або iншими видами iзоляцiї товщиною вiд 10 до 50 мм. Ізоляцiя повинна бути захищена вiд проникнення вологи, яка може її пошкодити i зробити менш ефективною.

У бiльшостi випадкiв потужностi кабелю 10 Вт на 1 м труби достатньо для захисту вiд замерзання, якщо зовнiшнiй дiаметр труби не перевищує 50 мм, шар iзоляцiї – не менше 50 мм, зовнiшня температура – не нижче -30 OC.

При встановленнi труб iз системами захисту вiд обледенiння пiд землею немає необхiдностi помiщати їх так само глибоко на рiвень непромерзання грунту, як i труби без обiгрiвання. Нагрiвальний кабель установлюється безпосередньо на поверхнi труби i приклеюється алюмiнiєвою стрiчкою, що забезпечує оптимальний контакт мiж кабелем i трубою. Нагрiвальний кабель може встановлюватися й у трубi. Для цього методу встановлення застосовується кабель deviflex DTIV-9 (9 Вт/м) або DPH-10 (10 Вт/м). Цей метод дуже ефективний, оскiльки кабель знаходиться в прямому контактi iз середовищем, що обiгрiвається.

Нагрiвальнийкабель вiдносно жорсткий, що робить установлення бiльш легким для прямих дiлянок труб. Спецiальне покриття з харчового полiетилену не має будь-яких шкiдливих видiлень i не змiнює смак питної води. Для цього типу встановлення необхiдно точно вимiряти дiлянку трубопроводу, щоб уникнути необхiдностi обрiзати кабель чи згортати його в петлю. Нагрiвальний кабель не повинен прокладатися через запiрнi вентилi. Нагрiвальнi кабелi, установлюванi у трубах з питною водою, повиннi пiдключатися через диференцiальне реле (реле струмiв витоку).Саморегулювальнi нагрiвальнi кабелi DEVI використовуються для танення льоду та снiгу у жолобах i водостоках, для захисту труб вiд обледенiння i для пiдтримування температури рiдини, що протiкає. Мiж двома паралельними мiдними провiдниками саморегулювального нагрiвального кабелю по всiй його довжинi знаходиться температурозалежний елемент опору. При пiдключеннi з’єднувальних провiдникiв до мережi струм проходить через цей елемент опору i нагрiває його. При нагрiваннi значення опору збiльшується, викликаючи зниження струму, а отже, i нагрiвання (цим пояснюється ефект саморегулювання). Керування потужнiстю вiдбувається незалежно по всiй довжинi кабелю вiдповiдно до температури навколишнього середовища бiля кожної точки кабелю. Завдяки цiй можливостi саморегулювання попереджається перегрiвання окремих дiлянок кабелю, так само, як при його перехрещуваннi чи зiткненнi з iншим кабелем. Завдяки паралельнiй подачi напруги на весь нагрiвальний кабель вiн може бути вкорочений у будь-якому мiсцi. Це полегшує проектування й установлення на об’єктi.

На трубах, де необхiдна висока температура (вiд 50 до +160 OC) чи висока потужнiсть (до 40 Вт/м) використовуються силiконовi нагрiвальнi кабелi. Силiконовий нагрiвальний кабель не повинен контактувати зi штучними або натуральними жирами чи олiями через небезпеку руйнування iзоляцiї! Силiконовi кабелi керуються терморегуляторами devireg .


Загальнi рекомендацiї

Труби повиннi бути теплоiзольованi, оскiльки це значно зменшує тепловтрати. Це стосується всiх труб, незалежно вiд того, розташованi вони пiд чи над землею. Кабель не повинен укладатися на гострих краях труби. Ізольованi труби повиннi бути позначенi попереджувальним знаком iз зовнiшнього боку iзоляцiйного матерiалу. Екран нагрiвальних кабелiв повинен бути заземлений вiдповiдно до дiючих правил експлуатацiї i будiвельних стандартiв.

Не рекомендується укладати кабель при температурi нижче -5 OC.

Кабель повинен бути закрiплений алюмiнiєвою клейкою стрiчкою по всiй довжинi. При цьому нагрiвальний кабель не має прямого контакту з iзоляцiйним матерiалом, мiцно крiпиться до поверхнi труби i має гарне тепловiдведення.

Кабель датчика крiпиться до труби так само, як нагрiвальний кабель. Датчик температури має бути приклеєний алюмiнiєвою стрiчкою i, по можливостi, помiщений посерединi мiж лiнiями кабелю на поверхнi труби.


Вибiр виробу

Кабелi deviflex максимальною потужнiстю 10 Вт/м i devi-pipeguard 10/15/25 використовуються для систем захисту вiд обледенiння на трубах в установках, де температура труби не перевищує 40 OC.

Для захисту пластикових труб вiд обледенiння/замерзання потужнiсть кабелю не повинна перевищувати 10 Вт/м. Для металевих труб потужнiсть може бути вищою.

Кабелi DTIV-9 i DPH-10 використовуються в трубах з питною водою.

Кабель devi-hotwatt 55 використовується в трубопровiдних системах для пiдтримування температури гарячої води чи iнших рiдин (до 85 OC).

Силiконовi кабелi використовуються у системах пiдiгрiвання труб, де потрiбна висока температура (до 160 OC) чи висока потужнiсть (до 40 Вт/м).

Системи DEVI захисту вiд обледенiння i пiдтримування температури керуються терморегуляторами devireg 316, devireg 330 або devireg 610. Усi терморегулятори мають виходи контактiв реле, i, таким чином, можуть керувати кабельною обiгрiвальною системоювеликої потужностi через магнiтнi пускачi (контактори)."Захист трубопроводiв вiд замерзання"
За матерiалами, наданими компанiєю DEVI
(Журнал «М+Т» 04.2005)

Перейти до електричесних систем підігріву труб...

 Все статьи по данной тематике
Статьи про оборудование: DEVI
 · "Новинки продукции DEVI" ("Данфосс INFO", №3,04.2007)
 · Devifoil™ Mirror, ("Данфосс INFO" №1,02.2009)
 · "Devicell DRY – «сухий» спосiб монтажу «теплої» пiдлоги"
 · "65 років досвіду DEVІ" ("M+T" №02.2007)
 · "Теплые полы открывают удивительные возможности"
 · "Нагревательные кабели DEVI серии БИО"
 · "Кабельные системы DEVI – экономичное и экологически безопасное тепло"
 · "Теплый пол DEVI с интеллектом"
 · "Новий терморегулятор з таймером для "теплої підлоги""
 · "Что такое электрическая система подогрева пола"
 · "Тепла підлога DEVI -технологія комфорту" ("М+Т"№2.2004)
 · "Тепла підлога" - спеціально для дерев'яних покриттів (Стаття «М+Т, №03,2005»)
 · «Тепла підлога»: комфортно і економно (Стаття "М+Т", №10,2008, Петер Габані)
 · “Установите систему «Теплый пол» DEVI. Вы это заслужили.” (Приложениe к “НАТАЛИ” – “Дом” 07.2003)
 · "Прогноз от фирмы «DEVI» - УЛУЧШЕНИЕ КЛИМАТА" (Журнал «Бизнес плюс» 10.2002)
 · "Поймать снежинку на подлете" (статья компании "DEVI")
 · "Новинки от DEVI. Теплый пол. Системы снеготаяния" (журнал "М+Т" 10.2002)
 · "Десять аргументів на користь DEVI" (журнал «Ринок инсталяцій» 10.2004)(укр)
 · "Алгоритм выбора оборудования для системы «теплый пол»" (Журнал «М+Т» 11.2004)
 · "Подарите себе теплый пол" (Проспект "теплый пол" компании Деви)
 · "Тепла пiдлога – спецiально для дерев’яних покриттiв" (Журнал «М+Т» 02.2005)(укр)
 · "Devi: системи захисту труб від замерзання" (Журнал "Ринок інсталяцій" №4 (99)/2005)(укр)
 · "Захист трубопроводiв вiд замерзання" (Журнал «М+Т» 04.2005)(укр)
 · "Часто задаваемые ВОПРОСЫ по электрическим нагревательным кабелям DEVI" (компания ДЕВИ)
 · "Кабель DEVI для покрівельних установок" (статья компании "DEVI")
 · "Интересные области применения продукции DEVI" (статья компании "DEVI")
 · "Новинки продукции DEVI 2006 года" (статья компании "DEVI")
 · "Общие рекомендации по установке кабельных систем DEVI" (статья из Каталога продукции DEVI)
 · "Системы снеготаяния" (по материалам компании "DEVI")

 Каталог товаров
·  Вентиляторы
·  Ветрогенераторы
·  Водонагреватели бойлеры
·  Газовая запорно-регулирующая арматура
·  Горелки газовые
·  Дизельные генераторные установки
·  Запасные части и комплектующие
·  Инфракрасный обогрев
·  Камины
·  Колонки водонагреватели
·  Конвекторы
·  Кондиционеры
·  КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
·  Модульные котельные газовые и твердотопливные
·  Нагревательный кабель, мат - Теплый пол
·  Насосы
·  Осушители воздуха
·  Очистители воздуха
·  Полотенцесушители
·  Преобразователи частоты
·  Проектирование внутренних инженерных систем
·  Радиаторы
·  Расширительные баки, баки-аккумуляторы
·  Регуляторы, автоматика для отопления и водоснабжения
·  Сепараторы воздуха и шлама, гидрострелки
·  Солнечные установки (Гелиосистемы)
·  Стабилизаторы напряжения, инверторы и ИБП
·  Тепловентиляторы
·  Тепловые завесы
·  Теплообменники
·  Трубопроводная арматура (запорная)
·  Фильтры очистки воды, системы обратного осмоса

 Торговые марки
Все торговые марки

AE TECHNLOGY - преобразователи частоты, регулируемые электроприводы
AIRELEC BASIC - электрические конвекторы
AIRWELL - кондиционеры сплит-системы
ALF - инфракрасные обогреватели
AMCOR - осушители воздуха
AQUAFILTER - фильтры
ARISTON - водонагреватели электрические накопительные
ATLANTIC - электрические конвекторы
ATMOS - котлы твердотопливные, котлы пиролизные
ATOLL - фильтры систем обратного осмоса
BALLU - осушители воздуха
BAXI - котлы газовые
BIASI - газовые настенные и стационарные (напольные) котлы
BIOKAITRA - пеллетные котлы
BONGIOANNI - газовые котлы
BOSCH - колонки, газовые, твёрдотопливные и конденсационные котлы
BUDERUS - газовые и твёрдотопливные котлы, водонагреватели
BURGMANN - торцевые уплотнения
CHAFFOTEAUX & MAURY - газовые, конденсационные котлы, водонагреватели, колонки
CHALLENGER - аккумуляторы для ИБП
CUMMINS - дизельные генераторные установки
DAIKIN - кондиционеры, очистители воздуха
DAKON - твёрдотопливные пиролизные котлы
DANFOSS - трубопроводная (запорная) арматура, терморегуляторы, автоматика
DEVI - электрический теплый пол, защита от льда, полотенцесушители...
DREIZLER - горелки газовые
E.C.A. - котлы газовые, конденсационные, твёрдотопливные
ECO - инфракрасные обогреватели
ECOR PRO - осушители воздуха
ECOSOFT - системы фильтрации воды и водоподготовки
EKOTEZ - осушители воздуха
ELEKS - стабилизаторы напряжения
EMU-WILO - насосы погружные, промышленные насосы
EUROHEAT VOLCANO - тепловые вентиляторы и завесы
EUROTHERM-КОЛВИ - котлы твёрдотопливные стальные, аккумуляционные ёмкости
EXA-POWER - инверторы напряжения и ИБП
FERROLI - газовые и твердотопливные котлы
FLAMINGO - электрические конвекторы
FLAMINGO-AERO - ветрогенераторы
FLOWAIR - тепловые вентиляторы
FRICO - инфракрасные обогреватели, тепловые завесы, тепловентиляторы...
FUJITSU - кондиционеры, очистители воздуха
GALANZ - кондиционеры сплит-системы
GESAN - дизельные генераторные установки
GRUNBECK - фильтры, системы обратного осмоса
HARGASSNER - твёрдотопливные пеллетные котлы
HERMANN - газовые котлы
HOTWELL - газовые промышленные котлы
HYUNDAI - преобразователи частоты, регулируемые электроприводы
IMMERGAS - газовые котлы
IMP PUMPS - циркуляционные насосы для систем отопления и водоснабжения
INTERPUMP - насосы высокого давления для автомоек
JUNKERS - газовые котлы, колонки (водонагреватели)
KERMI - стальные радиаторы
KLIMA HITZE - бойлеры водонагреватели навесные
KORAD - стальные радиаторы
KORADO - стальные радиаторы
KRIGER - котлы твёрдотопливные стальные
KROMSCHRODER (ELFATHERM) - регуляторы, датчики для отопленияи водоснабжения
LECHMA - каминные топки с водяным контуром, камины
LOGICPOWER - стабилизаторы напряжения
MASTER DESA - тепловентиляторы, нагреватели воздуха
MEIBES - солнечные коллектора, насосные группы
MOEL - инфракрасные обогреватели
NAVIEN - Газовые навесные котлы
PANASONIC - кондиционеры сплит-системы
PROTON - тепловентиляторы, системы воздушного отопления
REFLEX - расширительные баки, бойлеры, водонагреватели
REGULUS - медно-алюминиевые радиаторы
ROBUR - газовые тепловые вентиляторы
RODA - твердотопливные котлы
SALICRU - источники бесперебойного питания
SALMSON - насосы циркуляционные
SALUS CONTROLS - регуляторы и автоматика для систем отопления
SCHULZ - теплоаккумулирующие емкости
SEEPEX - шнековые насосы промышленные
SEITRON - термостаты электромеханические, хроностаты цифровые программируемые
SINPRO - блоки, источники бесперобойного питания
SMARTWAY - кондиционеры сплит-системы
SONNIGER - газовые тепловентиляторы
SPIROVENT - сепараторы воздуха и шлама, воздухоотводчики
STROPUVA - котлы твёрдотопливные
SWEP - теплообменники пластинчатые паяные
TEPLOBAK - емкости аккумуляционные
THERMAKS - теплообменники пластинчатые разборные
THERMONA - газовые, электрические и твёрдотопливные котлы, каскадные котельные, солнечные системы
UFO - инфракрасные обогреватели, вентиляторы
UNICAL - котлы стационарные водогрейные
VENTURA - аккумуляторы для ИБП
VERIA - электрический теплый пол, кабели и маты
VIADRUS - котлы промышленные газовые, твёрдотопливные, универсальные
VIESSMANN - газовые котлы...
VOLTER - стабилизаторы напряжения
VTS - тепловые завесы
WEISHAUPT - горелки газовые
WESTEN - котлы
WILO - насосы циркуляционные, глубинные, дренажные, насосные станции, промышленные насосы
АРГУС-СЕРВИС - блочные котельные ТМ (теплогенераторы модульные)
КОЛВИ - котлы газовые жаротрубные
КОНВЕКТОР - конвекторы в пол

 Поиск по сайту
Искать:

 Контакты
КИЕВ
доставка по Украине
доставка по Киеву 
- бесплатная
от 4000 грн

(044) 362-4000
(044) 362-7000
(044) 362-1530
(067) 474-0206 Оптовый
(067) 472-0377 Розничный
E-mail: info@teplo.com

ЧЕРКАССЫ
(0472) 33-00-50
(0472) 33-00-60 (факс)
(067) 538-6300 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ


Подписывайтесь на наши каналы, следите за новостями, получайте свежую информацию об акциях и скидках.

 Мой заказ
Для того, чтобы оформить заказ, Вам необходимо сначала выбрать интересующие Вас товары, нажимая кнопку "Купить!". Затем Вы сможете распечатать эту выборку или сформировать заказ.

 Ключевые слова

Полный список тематических подборов


 Фото из галереи

Посмотреть все фото

 Статьи и обзоры
"GRUNBECK. Особливості виробництва чистої і надчистої води" (М+Т, №03.2006)

"Неистощимая солнечная энергия - подарок от небес"

"Тепла підлога DEVI -технологія комфорту" ("М+Т"№2.2004)

"Новинки от DEVI. Теплый пол. Системы снеготаяния" (журнал "М+Т" 10.2002)

Зберігати економно, транспортувати надійно (Стаття "М+Т", №01, 2008)

"Новое поколение систем обеспечения микроклимата"("Данфосс INFO" №01.2005)

"Алгоритм выбора оборудования для системы «теплый пол»" (Журнал «М+Т» 11.2004)

Насоси Seepex для високов’язких та абразивних середовищ (M+T,№03.2007)

"Прогноз от фирмы «DEVI» - УЛУЧШЕНИЕ КЛИМАТА" (Журнал «Бизнес плюс» 10.2002)

"Твердотопливные котлы: новинки рынка (Стаття"Аква-Терм",№05,2008, С.Ивахненко)"


Все статьи и обзоры...

Если Вы заметили в тексте на сайте ошибку, пожалуйста выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus

  Top100+ :: TEPLO.com   <Журнал С.О.К. - Сантехника, Отопление, Кондиционирование> ТеплоВики
энциклопедия
отопления
  SpyLOG Rated by MyTOP Rambler's Top100

Киев - Винница - Днепропетровск - Донецк - Житомир - Запорожье - Ивано-Франковск - Кировоград - Луганск - Луцк - Львов - Николаев - Одесса - Полтава - Ровно - Симферополь - Сумы - Тернополь - Ужгород - Харьков - Херсон - Хмельницкий - Черкассы - Чернигов - Черновцы


Интернет-магазин | Скидка 5% | Статьи | Галерея | Монтаж | Документация | Форум | Топ 100 | Промышленное оборудование | Модульные котельные | Поквартирное отопление | Как купить | Доставка | Ссылки | Новости | О нас | Сервисные центры | Карта сайта

Авторское право ТеплоКом © 2004-2020. Все права защищены.
Разработка ® Denis A. Cherkasov