Акция: Купить котел, насос, конвектор, теплый пол, водонагреватель, радиатор, кондиционер со СКИДКОЙ 5%
Теплогенераторные модули, отопление, Аргус-сервис
Teplocom Car Logo
Интернет-магазин Скидка 5% + Промышленное Доставка и оплата Статьи Модульные котельные Купить в кредит Дропшиппинг О нас
Киев: (044) 362-15-30, (067) 538-63-00
 Статья детально

Запобігання корозійним пошкодженням (Стаття "М+Т", №04,2008)


Статья из раздела: Статьи про ВОДОСНАБЖЕНИЕ


Жодний продукт харчування не регламентується і не досліджується настільки жорстко, як питна вода. Але час від часу виникають порушення норм гігієни у системах питного водопостачання. Про те, яку роль при цьому має відігравати вибір матеріалів для трубопроводів, арматури та інших елементів, йдеться у цій статті Корозія виникає внаслідок взаємодії між матеріалом та водою. Масштаби ж її визначаються різними факторами випливу, як-от: вода, матеріал, поверхня матеріалу, умови інсталяції та експлуатації. Корозійне пошкодження виникає тоді, коли пошкоджено один з елементів системи питного водопостачання (мал. 1) або якщо вода за своїми характеристиками змінюється настільки, що втрачає власне властивості питної води

Проектування та виконання

Пошкодження вапняними відкладеннями

Під час проектування та виконання слід особливо великого значення надавати захисту від корозії та утворенню твердих відкладень. Увагу слід приділяти вибору матеріалу трубопроводів, елементам конструкції, а також очікуваним умовам експлуатації під час визначення та виконання інсталяції системи питного водопостачання. У той час як проектування системи відноситься до завдань проектувальника, інсталяція та пусконалагоджувальні роботи здійснюються монтажником.
Вибір матеріалу
Матеріали для нових систем питного водопостачання повинні вибиратися таким чином, щоб непотрібні були заходи щодо захисту від корозії шляхом обробки питної води. Для систем питного водопостачання можуть використовуватися виключно такі матеріали, які мають чітке маркування відповідно до європейських технічних допусків з маркуванням СЕ. Якщо використовуються елементи, для яких відсутні вимоги щодо якості в технічних правилах, то з точки зору захисту від корозії необхідно підтвердити їхню придатність. При виборі матеріалу для трубопроводів, арматури та інших компонентів велику роль відіграє практичний досвід проектувальника в поєднанні з характеристиками питної води безпосередньо на місці монтажу. Для систем питного водопостачання застосовується мідь, мідь із внутрішнім лудженням, оцинкована зануренням сталь, нержавіюча сталь та синтетичні матеріали. У системах, по яких подається гаряча вода, повинні використовуватися трубопроводи та елементи з оцинкованої зануренням сталі, тому що тут підвищена ймовірність виникнення точкової корозії та утворення іржі. При комбінуванні труб з оцинкованої зануренням сталі з трубами та елементами з інших матеріалів збільшується ймовірність виникнення корозії біметалів і точкової корозії, спричиненої міддю. З метою запобігання виникненню точкової корозії через мідь компоненти системи з оцинкованої зануренням сталі необхідно комбінувати з мідними трубопроводами.
корозійні пошкодження
Змішана інсталяція
Встановлення трубопроводів та елементів системи з різних матеріалів може спричинити корозію окремих компонентів системи. Можуть виникати пошкодження внаслідок корозії біметалів (контактна корозія), а також точкова корозія через мідь (мал. 2 і 3). Ймовірність виникнення корозії біметалів визначається геометричними особливостями, тобто відстанями між окремими елементами та пропорціями їхніх поверхонь, що контактують з водою, а також вмістом солей (провідність) води. Корозія біметалів у змішаній інсталяції залізних оцинкованих зануренням матеріалів з мідно-цинковими сплавами (латунь) може бути менш критичною, ніж змішана інсталяція з мідно-цинково-олов'яними сплавами (мідне литво). Більший вміст цинку в латуні призведе в багатьох випадках до утворення менш провідних покривних шарів із лужних карбонатів цинку, які підвищують опір поляризації. І змішана інсталяція нержавіючих сталей зі сталями, оцинкованими зануренням, може призвести до корозії біметалів, особливо тоді, коли співвідношення поверхонь катода/анода є великим. Але це у більшості випадків призведе не до вираженого підвищення швидкості утворення корозії, як можна було б очікувати, зважаючи на різницю потенціалів металів, тому що катодний опір поляризації нержавіючих сталей є звичайно дуже великим. Масштаби корозії біметалів можуть бути часто зменшені за допомогою перехідника з міді («зниження потенціалу»). Довжина перехідника має відповідати як мінімум розміру одного діаметра труби. Точкова корозія через мідь переважно виникає тоді, коли трубопороводи питної води включають в себе елементи та апарати з міді, оцинкованої міді, сплавів міді та мідного паяння, які мають великі поверхні, що контактують з водою, в напрямку потоку до компонентів із залізних матеріалів, оцинкованих зануренням, у першу чергу труб. Через іони міді, що виділяються у питну воду, ймовірність корозії збільшується. Критичні концентрації міді у питній воді складають приблизно 1 ммоль/л ((- 0,06 мг/л). Часто застосуванні ізоляційні елементи жодним чином не впливають на процес. Зворотний потік питної води, що містить мідь, з елементів системи, апаратів і трубопроводів з мідних матеріалів в елементи систем із залізних матеріалів, оцинкованих зануренням, необхідно виключити, наприклад, шляхом установлення перепон для протидії зворотному потоку. У циркуляційних системах не допускається комбінація компонентів із мідних матеріалів із залізними матеріалами, оцинкованими зануренням, через уже наведені причини. У системах  питного  водопостачання  з  нержавіючих сталей із мідними сплавами точкова корозія, спричинена міддю, не виникає. Матеріали для систем питного водопостачання слід вибирати так, щоб через них не виникали зміни у властивостях та характеристиках питної води, тобто щоб не були перевищені граничні значення

Умови експлуатації

корозійні пошкодження від накипу

Питна вода, як і всі інші харчові продукти, не може бути придатною для споживання необмежений термін. Тому система питного водопостачання має бути спроектована таким чином, щоб питна вода не знаходилася в ній більше, ніж це є необхідним. Завдяки цьому можна перешкодити реакціям з пакувальними матеріалами «системи питної води» та мікробіологічним процесам у питній воді. Вода, яка довгий час перебуває без руху у системі водопостачання, не повинна в жодному разі використовуватися для приготування їжі
Виконання монтажу
У системах питного водопостачання можуть застосовуватися тільки ті елементи, які мають відповідне маркування. Елементи конструкції необхідно транспортувати і зберігати таким чином, щоб виключити можливість забруднення сторонніми речовинами. Це необхідно перевірити до того, як буде здійснений монтаж компонентів. Щоб не допустити забруднення системи, ці речовини необхідно видалити, наприклад, виполіскуванням, як і залишки від виробництва деталей. Вимоги до з'єднань труб з оцинкованих залізних матеріалів описані у відповідних нормах та регулятивних документах. Вони містять дані щодо обрізання та нарізання різі на трубах, щодо застосовуваних для цьогоінструментів і засобів обрізання та щодо фітингів, а також для виконання різі та застосовуваних для цього засобів її нарізання. При паянні швів у зоні, що піддається температурному впливу, цинкова фаза у широкому розумінні перетворюється у фазу цинково-залізних сплавів, внаслідок чого зростає можливість локальної корозії у цій зоні. Крім того, необхідно також стежити за використанням дозволених припоїв та флюсів. З'єднання труб на мідних трубах для трубопроводів для питної води до номінального діаметра 28 можуть виконуватися лише із застосуванням м'якого припою. Оцинковані зсередини труби з'єднуються переважно пресфітингами. Крім того, з'єднання можуть виконуватися з м'якими паяними капілярними фітингами. Найкращими з'єднаннями у системах питного водопостачання номінальним діаметром до 100 є з'єднання за допомогою пресфітингів. З'єднання з використанням твердого та м'якого припою не допускаються. Зварні з'єднання мають підвищену ймовірність виникнення корозії, що пов'язане з процесом зварювання та з місцевими проявами (мінливість кольору). 

(Стаття "М+Т", №04,2008, Вернер Ніссінг)

 Все статьи по данной тематике
Статьи про ВОДОСНАБЖЕНИЕ
 · Системы горячего водоснабжения для коттеджей (Стаття "Аква-Терм", №03,2008, А. Тишаев)
 · Как избежать напряжений в конструкциях жаротрубных паровых котлов (Статья "Аква-Терм", №06, 2008, П. Кеберлейн)
 · Обладнання для нагрівання господарчо-питної води (Стаття"М+Т", №02,2005, Роберт Вайдер)
 · Матеріали для труб та сфера їх застосування (Стаття "М+Т", №04,2004, Дітер Вайдер)
 · Запобігання корозійним пошкодженням (Стаття "М+Т", №04,2008)
 · Легіонели у питній воді (Стаття "М+Т", 4,2008)
 · "Водяное перемирие в каменных джунглях" (© "Литвинчук Маркетинг")
 · "Если в кране нет воды..." (© Литвинчук Маркетинг)
 · "Системы принудительного канализирования стоков. Обзор рынка" (Журнал "С.О.К." 21.08.2005)
 · "Циркуляционные насосы с синхронным двигателем" (журнал "Акватерм" №18 ,12.2005)
 · "Как выбрать водонагреватель?" (по материалам компании "Водная Техника")

 Каталог товаров
·  Генератор воднево-кисневий для інгаляцій
·  Запасные части для котлов
·  Насосы
·  КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
·  Модульные котельные газовые и твердотопливные
·  Инфракрасный обогрев
·  Нагревательный кабель, мат - Теплый пол
·  Вентиляторы
·  Ветрогенераторы
·  Водонагреватели бойлеры
·  Газовая запорно-регулирующая арматура
·  Горелки газовые
·  Дизельные генераторные установки
·  Запасные части и комплектующие для насосов
·  Камины
·  Колонки водонагреватели
·  Конвекторы
·  Кондиционеры
·  Осушители воздуха
·  Очистители воздуха
·  Полотенцесушители
·  Преобразователи частоты
·  Проектирование внутренних инженерных систем
·  Радиаторы
·  Расширительные баки, баки-аккумуляторы
·  Регуляторы, автоматика для отопления и водоснабжения
·  Сепараторы воздуха и шлама, гидрострелки
·  Солнечные установки (Гелиосистемы)
·  Стабилизаторы напряжения, инверторы и ИБП
·  Тепловентиляторы
·  Тепловые завесы
·  Теплообменники
·  Трубопроводная арматура (запорная)
·  Фильтры очистки воды, системы обратного осмоса

 Торговые марки
Все торговые марки

AE TECHNLOGY - преобразователи частоты, регулируемые электроприводы
AIRELEC BASIC - электрические конвекторы
AIRWELL - кондиционеры сплит-системы
ALF - инфракрасные обогреватели
AMCOR - осушители воздуха
AQUAFILTER - фильтры
ARISTON - водонагреватели электрические накопительные
ATLANTIC - электрические конвекторы
ATMOS - котлы твердотопливные, котлы пиролизные
ATOLL - фильтры систем обратного осмоса
BALLU - осушители воздуха
BAXI - котлы газовые
BIASI - газовые настенные и стационарные (напольные) котлы
BIOKAITRA - пеллетные котлы
BONGIOANNI - газовые котлы
BOSCH - колонки, газовые, твёрдотопливные и конденсационные котлы
BUDERUS - газовые и твёрдотопливные котлы, водонагреватели
BURGMANN - торцевые уплотнения
CHAFFOTEAUX & MAURY - газовые, конденсационные котлы, водонагреватели, колонки
CHALLENGER - аккумуляторы для ИБП
CUMMINS - дизельные генераторные установки
DAIKIN - кондиционеры, очистители воздуха
DAKON - твёрдотопливные пиролизные котлы
DANFOSS - трубопроводная (запорная) арматура, терморегуляторы, автоматика
DEVI - электрический теплый пол, защита от льда, полотенцесушители...
DREIZLER - горелки газовые
E.C.A. - котлы газовые, конденсационные, твёрдотопливные
ECO - инфракрасные обогреватели
ECOR PRO - осушители воздуха
ECOSOFT - системы фильтрации воды и водоподготовки
EKOTEZ - осушители воздуха
ELEKS - стабилизаторы напряжения
EMU-WILO - насосы погружные, промышленные насосы
EUROHEAT VOLCANO - тепловые вентиляторы и завесы
EUROTHERM-КОЛВИ - котлы твёрдотопливные стальные, аккумуляционные ёмкости
EXA-POWER - инверторы напряжения и ИБП
FERROLI - газовые и твердотопливные котлы
FLAMINGO - электрические конвекторы
FLAMINGO-AERO - ветрогенераторы
FLOWAIR - тепловые вентиляторы
FRICO - инфракрасные обогреватели, тепловые завесы, тепловентиляторы...
FUJITSU - кондиционеры, очистители воздуха
GALANZ - кондиционеры сплит-системы
GESAN - дизельные генераторные установки
GRUNBECK - фильтры, системы обратного осмоса
HARGASSNER - твёрдотопливные пеллетные котлы
HERMANN - газовые котлы
HOTWELL - газовые промышленные котлы
HYUNDAI - преобразователи частоты, регулируемые электроприводы
IMMERGAS - газовые котлы
IMP PUMPS - циркуляционные насосы для систем отопления и водоснабжения
INTERPUMP - насосы высокого давления для автомоек
JUNKERS - газовые котлы, колонки (водонагреватели)
KERMI - стальные радиаторы
KLIMA HITZE - бойлеры водонагреватели навесные
KORAD - стальные радиаторы
KORADO - стальные радиаторы
KRIGER - котлы твёрдотопливные стальные
KROMSCHRODER (ELFATHERM) - регуляторы, датчики для отопленияи водоснабжения
LECHMA - каминные топки с водяным контуром, камины
LOGICPOWER - стабилизаторы напряжения
MASTER DESA - тепловентиляторы, нагреватели воздуха
MEIBES - солнечные коллектора, насосные группы
MOEL - инфракрасные обогреватели
NAVIEN - Газовые навесные котлы
PANASONIC - кондиционеры сплит-системы
PROTON - тепловентиляторы, системы воздушного отопления
REFLEX - расширительные баки, бойлеры, водонагреватели
REGULUS - медно-алюминиевые радиаторы
ROBUR - газовые тепловые вентиляторы
RODA - твердотопливные котлы
SALICRU - источники бесперебойного питания
SALMSON - насосы циркуляционные
SALUS CONTROLS - регуляторы и автоматика для систем отопления
SCHULZ - теплоаккумулирующие емкости
SEEPEX - шнековые насосы промышленные
SEITRON - термостаты электромеханические, хроностаты цифровые программируемые
SINPRO - блоки, источники бесперобойного питания
SMARTWAY - кондиционеры сплит-системы
SONNIGER - газовые тепловентиляторы
SPIROVENT - сепараторы воздуха и шлама, воздухоотводчики
STROPUVA - котлы твёрдотопливные
SWEP - теплообменники пластинчатые паяные
TEPLOBAK - емкости аккумуляционные
THERMAKS - теплообменники пластинчатые разборные
THERMONA - газовые, электрические и твёрдотопливные котлы, каскадные котельные, солнечные системы
UFO - инфракрасные обогреватели, вентиляторы
UNICAL - котлы стационарные водогрейные
VENTURA - аккумуляторы для ИБП
VERIA - электрический теплый пол, кабели и маты
VIADRUS - котлы промышленные газовые, твёрдотопливные, универсальные
VIESSMANN - газовые котлы...
VOLTER - стабилизаторы напряжения
VTS - тепловые завесы
WEISHAUPT - горелки газовые
WESTEN - котлы
WILO - насосы циркуляционные, глубинные, дренажные, насосные станции, промышленные насосы
АРГУС-СЕРВИС - блочные котельные ТМ (теплогенераторы модульные)
КОЛВИ - котлы газовые жаротрубные
КОНВЕКТОР - конвекторы в пол

 Поиск по сайту
Искать:

 Контакты
КИЕВ
(044) 362-15-30
(067) 538-63-00 Viber, Telegram 

ЧЕРКАССЫ
(0472) 65-95-77
(067) 538-63-00 Viber, Telegram 

E-mail: info@teplo.com

доставка по Украине.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ


Подписывайтесь на наши каналы, следите за новостями, получайте свежую информацию об акциях и скидках.

 Мой заказ
Для того, чтобы оформить заказ, Вам необходимо сначала выбрать интересующие Вас товары, нажимая кнопку "Купить!". Затем Вы сможете распечатать эту выборку или сформировать заказ.

 Ключевые слова

Полный список тематических подборов


 Фото из галереи

Посмотреть все фото

 Статьи и обзоры
"Кабельные системы отопления «Теплый пол»" (Журнал "С.О.К." 5(17)/2005)

"Тепла підлога DEVI -технологія комфорту" ("М+Т"№2.2004)

"Переваги МОДУЛЬНИХ КОТЕЛЕНЬ "АРГУС" перед аналогами міні-котелень в Україні" (укр.)

"Водяное перемирие в каменных джунглях" (© "Литвинчук Маркетинг")

"Терморегуляторы "Danfoss" для двуxтрубных систем отопления", ("Данфосс INFO",№3.2006)

"65 років досвіду DEVІ" ("M+T" №02.2007)

"Общий коэффициент эффективности системы отопления"

Требования к производителям терморегуляторов по предоставлению достоверных характеристик ("Данфосс INFO", №3 04.2007)

"Утепляйте двери воздухом!" (© "Литвинчук Маркетинг")

"Что нужно знать об импортных котлах и их применении" (журнал "Акватерм" №4 8.2004)


Все статьи и обзоры...

Если Вы заметили в тексте на сайте ошибку, пожалуйста выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus

  Top100+ :: TEPLO.com   <Журнал С.О.К. - Сантехника, Отопление, Кондиционирование> ТеплоВики
энциклопедия
отопления
  SpyLOG Rated by MyTOP Rambler's Top100

Киев - Винница - Днепропетровск - Донецк - Житомир - Запорожье - Ивано-Франковск - Кировоград - Луганск - Луцк - Львов - Николаев - Одесса - Полтава - Ровно - Симферополь - Сумы - Тернополь - Ужгород - Харьков - Херсон - Хмельницкий - Черкассы - Чернигов - Черновцы


Интернет-магазин | Скидка 5% | Статьи | Галерея | Монтаж | Документация | Форум | Топ 100 | Промышленное оборудование | Модульные котельные | Поквартирное отопление | Как купить | Доставка | Ссылки | Новости | О нас | Сервисные центры | Карта сайта

Авторское право ТеплоКом © 2004-2022. Все права защищены.
Разработка ® Denis A. Cherkasov